Tổ hợp #ZoneDanang

  • Dự án: Tổ hợp nhà hàng, cafe, lưu trú, giải trí Zone Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Ngô Võ Giang Trung
  • Địa điểm: 38 Pasteur- Hải Châu- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2018
  • Kiến trúc sư: Ngô Võ Giang Trung
  • Vật liệu: Gạch bông gió Viettiles