Tân Hưng Yên Auto

  • Dự án: Showroom Tân Hưng Yên Auto
  • Chủ đầu tư: Tân Hưng Yên Auto
  • Địa điểm: đường 2/9- Ngũ hành Sơn- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2016
  • Kiến trúc sư: Nhà Bạn
  • Vật liệu: Gạch bông Viettiles
  • Nguồn ảnh:www.facebook.com/Tanhungyenauto/