Tam House Villa and Hotel

  • Dự án: Tâm House Villa and Hotel
  • Chủ đầu tư: chị Bình
  • Địa điểm: Kiệt 209/27 Nguyễn Văn Thoại- Ngũ hành Sơn- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2017
  • Kiến trúc sư: Tỷ Lệ Vàng
  • Vật liệu: Gạch bông và bông gió Viettiles, đá tự nhiên
  • Nguồn ảnh:https://www.facebook.com/tamhousevillahotel/