Nicholas Shool

  • Dự án: Trường quốc tế Nicholas tại Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Trường quốc tế Nicholas
  • Địa điểm: 458 Nguyễn Hữu Thọ- Cẩm Lệ- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2018
  • Kiến trúc sư: đang cập nhật
  • Vật liệu: Gạch bông cao cấp Viettiles
  • Nguồn ảnh:internet