Nhà phố quận Ngũ hành Sơn

  • Dự án: Nhà Phố 
  • Chủ đầu tư: chị Trang
  • Địa điểm: P Mỹ An - Ngũ hành Sơn- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2017
  • Kiến trúc sư: Kavila
  • Vật liệu: Gạch bông, bông gió cao cấp Viettiles