Lahome Apartment

  • Dự án: Lahome Apartment
  • Chủ đầu tư: cô Phố
  • Địa điểm: đường Võ Nghĩa- Sơn Trà- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2018
  • Kiến trúc sư: đang cập nhật
  • Vật liệu: Gạch bông và bông gió Viettiles
  • Nguồn ảnh:www.facebook.com/Lahomeapartmentandvilla/