Gong Cha Đà Nẵng

  • Dự án: Trà sữa Gongcha Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Gongcha
  • Địa điểm: đ Nguyễn Văn Linh- Hải Châu- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2016
  • Kiến trúc sư: đang cập nhật
  • Vật liệu: Gạch bông cao cấp Viettiles, gạch Kimgress