By The Sea

  • Dự án: By The Sea- Spa/Bar/Coffee
  • Chủ đầu tư: đang cập nhật
  • Địa điểm: Đ Võ Nguyên Giáp- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2018
  • Kiến trúc sư: đang cập nhật
  • Vật liệu: Gạch bông, bông gió cao cấp Viettiles