Bom Pool and Beach Villa

  • Dự án: Bom pool and beach villa
  • Chủ đầu tư: a Hà
  • Địa điểm: đ Nguyễn Phạm Tuân- Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 08/2018
  • Kiến trúc sư: Sviet
  • Vật liệu: Gạch bông cao cấp Viettiles, gạch bông gió, đá tự nhiên