Animor green hotel

  • Dự án: Animor Green Home
  • Chủ đầu tư: a Hải-c Phượng
  • Địa điểm: đ Mỹ Khê 4- Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
  • Năm dự án: 2017
  • Kiến trúc sư: Asher Architect
  • Vật liệu: Đá tự nhiên đa quy cách, gạch bông và bông gió Viettiles
  • Nguồn:https://www.facebook.com/profile.php?id=100025461812490